Ons team  

Marieke (groep 1/2, cultuur-coördinator), Annette (groep 5/6), Ria (groep 1/2, contactpersoon), Amanda (groep 7/8, intern begeleider), Edith (directeur, groep 7/8), Daniëlle (groep 3/4, ICT-coördinator)
Armanda (onderwijsassistente, administratief medewerkster), Melanie (adjunct directeur, groep 5/6, plus-coördinator)

Niet op de foto: Mia (vakleerkracht muziek), Iris (onderwijsassistente groep 1/2)