Klachtenregeling
Ondanks onze inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school, kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren we dit zeer. Waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden. In vookomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie om het probleem op te lossen of eventueel te herstellen. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u contact op te nemen met de directeur.

Mocht dit ook niet naar wens gaan en wilt u hierover een klacht indienden, dan kunt u informatie van de contactpersoon van de school krijgen. Deze kan u verder verwijzen. De contactpersoon van de school is Marinda van Loon

Eventueel kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bernoski, contactpersoon op het ISOB-bureau; telefoonnummer 0251-319888
Hieronder vindt u een link naar de volledige ISOB klachtenregeling. 

/syndeo_data/media/klachtenregeling_ISOB_v2022.pdf