Corona


Met welke klachten mag uw kind naar school?

Twijfelt u of uw kind naar school mag met klachten, relaterend aan Corona, kijk dan naar een van de bijgevoegde beslisbomen.

Mocht u daarna nog twijfelen, neem dan contact op met school.

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf