Corona


Met welke klachten mag uw kind naar school?

Twijfelt u of uw kind naar school mag met klachten, relaterend aan Corona, kijk dan naar een van de bijgevoegde beslisbomen.

Mocht u daarna nog twijfelen, neem dan contact op met school.

https://www.boink.info/stream/beslisboom-neusverkouden-kind-0-tm-6-jaar-boinkajntbv-po030920.pdf

https://www.boink.info/stream/beslisboom-neusverkouden-kind-7-tm-12-jaar-boinkajntbv-po030920.pdf