Buitenschoolse opvang (BSO)


De Overhael organiseert de Buitenschoolse opvang samen met de OBS W.J. Driessenschool in Grootschermer. Wij hebben voor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 'Tita Kinderopvang uit Zuidschermer'. De naschoolse opvang wordt georganiseerd in het bovenlokaal van de Overhael. De opvang is voorlopig geregeld voor de maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 - 18.30 uur. Uitbreiding naar de vrijdag is mogelijk bij voldoende aanbod.
Per aankomende vakantie wordt onderzocht of vakantieopvang tot de mogelijkheden behoort.