Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)


De Overhael organiseert de Buitenschoolse opvang samen met de OBS W.J. Driessenschool in Grootschermer. Wij hebben voor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 'Tita Kinderopvang uit Zuidschermer'. De naschoolse opvang wordt georganiseerd in het bovenlokaal van de Overhael. De opvang is voorlopig geregeld voor de maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 - 18.30 uur. Uitbreiding naar de vrijdag is mogelijk bij voldoende aanbod.
Per aankomende vakantie wordt onderzocht of vakantieopvang tot de mogelijkheden behoort.
Naast naschoolse opvang (BSO), is TiTa kinderopvang aan het begin van dit schooljaar ook met voorschoolse opvang gestart. Samen met de kinderen starten we de dag rustig in een fijn omgeving. We gebruiken hiervoor het BSO-lokaal en de kindern mogen zelf kiezen waarmee zij willen spelen en wat zij willen doen; knutselen samen met juf, lezen, spelen met lego of natuurlijk iets anders leuks. De kinderen worden tijdens schoolweken vanaf 7.00 uur en tot 8.30 uur opgevangen. De kinderen mogen hun ontbijtje meenemen en ondertussen lekker wat spelen of kletsen natuurlijk. Het uurtarief voor VSO is gelijk aan het uurtarief voor BSO. Je kunt voor voorschoolse opvang kinderopvangtoeslag aanvragen.
Geen stress bij ouders en kinderen maar een rustige start van de dag. Wij bieden VSO aan op maandag-dinsdag en donderdag.
C:\Users\Dani�lleMul\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4D54DF34.tmp