Stichting Vrienden van de Overhael


De Overhael is voor velen een school geweest, waar je als oud leerling of ouder op terugkijkt als een plezierige periode in je leven. Terugdenkend aan die tijd verschijnt er wellicht een glimlach op je gezicht.
De Overhael was en is meer dan een school alleen. De Overhael is een begrip en heeft een functie in de regio Schermer en daarbuiten. Veel kinderen hebben op deze school een warme veilige plek gevonden om in een kwetsbare periode van hun leven zich onbekommerd te kunnen ontwikkelen.
Het doel van de Stichting Vrienden van de Overhael is: “bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de school en van de bijbehorende schoolomgeving door middel van het verlenen van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en regiokinderen, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Per adres: OBS De Overhael
Driehuizen 36
1844KL Driehuizen
info@vriendenvandeoverhael.nl
www.vriendenvandeoverhael.nl