Aanmelden op OBS De Overhael


Inleiding/verantwoording
Openbare basisschool De Overhael valt onder het bestuur van de stichting ISOB. Binnen ISOB is een van de ambities: Voor ieder kind thuisnabij onderwijs. Dit omdat wij binnen ISOB vinden dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt naar school zouden moeten. Verder hebben wij als openbaar onderwijs de verplichting om alle kinderen van een plek te voorzien op een van onze scholen.

Aanmelden op de Overhael
Voor OBS De Overhael is het helaas niet altijd eenvoudig om deze twee uitgangspunten in de praktijk te brengen. Een te hoog leerlingaantal leidt tot huisvestingsproblematiek. We hebben te maken met een maximaal aantal beschikbare lokalen.

Uitgangspunten met betrekking tot aanmelding
- Het belangrijkste uitgangspunt binnen dit beleid is dat de kinderen die in de directe omgeving van de school wonen, voorrang hebben op de kinderen die verder weg wonen. Als directe omgeving hanteren wij het dorp Driehuizen en de aangrenzende dijken met een straal van 3 kilometer.
- Voor alle combinatiegroepen geldt een maximale groepsgrootte van 30. Voor de combinatiegroep 1/2 geldt ook een maximale groepsgrootte van 30, maar dan aan het eind van het lopend schooljaar.
Criteria bij aanname nieuwe leerlingen:

1. Kinderen die al een broertje of zusje op OBS De Overhael hebben, hebben altijd voorrang, net zoals kinderen van onze personeelsleden. Tijdig aanmelden is van groot belang.
2. Kinderen uit de directe omgeving worden altijd aangenomen, mits er plaats is.
3. Indien de groepsgrootte dit toelaat kunnen kinderen die buiten de directe omgeving wonen worden toegelaten. De aanmeldingsdatum is bepalend.