Ouderraad


De functie van de Ouderraad is het helpen organiseren en assisteren bij de door de school geplande activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, afscheidsavond, algemene ouderavond, schoolreisjes en schoolse activiteiten. De OR bestaat uit 6 leden, die uit en door de ouders gekozen worden.
De OR vergadert éénmaal in de 6 weken samen met een afvaardiging van het schoolteam.
Tijdens de Algemene Ouderavond medio september/oktober geeft de Ouderraad verslag van haar werkzaamheden en voert overleg met de ouders over de te nemen initiatieven en schoolondersteunende werkzaamheden.
Het werk dat een lid van de OR doet is omvangrijk en in een zo kort stukje moeilijk te beschrijven. Het is een drukke maar dankbare taak en onmisbaar voor de school. Om de activiteiten van de ouderraad te kunnen bekostigen wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is te vinden in de jaarlijks opgestelde bijlage. Op de Algemene ouderavond in het najaar wordt verantwoording over de besteding van deze gelden afgelegd.


Komende vergadering:

De volgende vergadering is op maandag 30 oktober om 20.00 uur op school.

Contactpersonen van de ouderraad:
Lars Deijle (voorzitter)
Bas Mathot (penningmeester)
Linda Bakker (secretaris)
Maarten Droog 
Maaike Ouweltjes
Lianne Friemann
Noekie van Lieshout  
Marinda van Loon (team)
Daniëlle Mul (team)