Algemene schoolregels


Aanvang school

- De school gaat open als de eerste leerkracht aanwezig is vanaf 8.00 uur. Er is gelegenheid voor contact met ouders en leerlingen vanaf 8.15 uur.

- Tussen 8.30 en 8.40 uur houdt een leerkracht toezicht op het schoolplein volgens een opgesteld rooster.

- De leerkracht ziet er op toe dat de kinderen met respect met elkaar omgaan tijdens het buitenspel

- Samen spelen wordt gestimuleerd.

- Om 8.40 uur wordt er gebeld. Iedereen gaat de school respectievelijk klas in. Ouders verlaten de klas.

- Om 8.45 uur beginnen de lessen.

- Groep 1 en 2 beginnen de les met een aanvangsliedje.

- Vanaf 8.30 uur gaan alle mobiele telefoons uit. Deze mogen pas na schooltijd weer aan. Ook tijdens het overblijven en bij de NSO worden deze niet gebruikt.

 

Klavertjesveld

- Als er tussen de middag op het Klavertjesveld gespeeld kan worden houdt een leerkracht

toezicht van 13.00- 13.15 uur volgens schema.

- Het toezichtschema hangt voor iedereen zichtbaar in de personeelskamer.

- De leerkracht zorgt er voor dat de leerlingen om 13.15 uur weer terug zijn bij school.

 

Toilet bezoek

- Groep 1 en 2 hanteert het stoplicht

- Groep 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar de wc

- Nooit twee kinderen tegelijk

- Niet tijdens uitleg of voorlezen

- Niet vlak na de pauze of aanvang van de les

 

Verjaardagen

- In de eigen klas trakteren

- Trakteren aan de leerkrachten

- Niet trakteren aan andere kinderen in andere klassen

 

Speelgoed

- Alleen op een dag na verjaardag en pakjesavond

 

Schoolpleinregels

- Voor 8.30 uur alleen met een tennisballetje

- Vanaf 8.30 uur tot 8.45 uur verboden te (voet)ballen (dus geen enkel balletje)

- In de pauze met je eigen klas mag er in overleg gevoetbald worden

Onder de middag met je eigen groep mag er in overleg gevoetbald worden

- Vanaf 15.15 uur tot 15.30 wordt er niet gevoetbald!

- Niet skeeleren/skateboarden/waveboarden op het schoolplein

- Niet elkaar tillen

 

Taalgebruik in de klas en op schoolplein

- Pleinwacht en eigen leerkracht let op taalgebruik op schoolplein

- Eerste keer grof taalgebruik: time –out op de bank

- Tweede keer grof taalgebruik: naar binnen

- Elkaar pijn doen wordt niet getolereerd

- Tegen gillen, schreeuwen en krijsen wordt snel opgetreden.

 

Pesten

- Pestgedrag wordt niet getolereerd

- Bij signalering pesten worden de betrokken kinderen direct aangesproken op hun gedrag en de gevolgen voor de ander.

- Problemen tussen kinderen onderling worden opgelost d.m.v. gesprekken en met respect voor elkaar.

- Indien het probleem ter plekke niet kan worden uitgepraat/opgelost volgen gesprekken in kleine groepjes met betrokkenen of kringgesprek met de hele klas.

- Er wordt gezocht naar eigen oplossingen.
-In alle groepen werken we met de methode KWINK. Iedere week besteden we preventief aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling

- zie verder Pestprotocol