Engels in alle groepen


De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Niet alleen op het werk en in het vervolgonderwijs, maar ook op televisie en andere sociale media. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat vroeg beginnen met Engelse les ook een positief effect heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het aanleren van andere talen. Wij hebben besloten om in alle groepen Engels aan te bieden. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Stepping Stones. Zo zorgen we ervoor dat er een doorgaande lijn is voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Stepping Stones is tevens een veelgebruikte methode voor Engels les in het Voortgezet Onderwijs. Dit betekent dat de kennis die kinderen bij ons hebben opgebouwd, vaak naadloos aanssluit bij de beginsituatie op de Middelbare School.


We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen. In de onderbouw wordt de Engelse les spelenderwijs gegeven en gaat een deel van het gewone programma in het Engels. Zo wordt rekening gehouden met de speelse manier waarop jonge kinderen taal verwerven. Daarnaast spelen we in op de belevingswereld van jonge kinderen door te werken met herkenbare thema’s zoals eten en drinken, tijd, kleding en de seizoenen.Veel Engelstalige activiteiten worden ook geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Lezen, rekenen, liedjes, verhaaltjes, voorlezen of een instructie tijdens de gymles kunnen in het Engels gegeven worden.