Muziek


Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan muziek, want dan is de muzikale beleving het grootst. Tijdens de muzieklessen staat het zingen centraal. Zingen houdt de stem soepel en het is het instrument dat iedereen bij zich heeft. Naast zingen is er ook aandacht voor het bespelen van instrumenten en materialen of bodysound, luisteren naar muziek, improviseren op muziek, bewegen op muziek en muzieknotatie. Er wordt geprobeerd ieders talent en interesse zoveel mogelijk aan te spreken. Er wordt geleerd respect te hebben voor elkaars talent. Kinderen kunnen zelf ook muziek inbrengen.
 
Muzikale vorming levert een belangrijke bijdrage aan:
De sociale vorming, door het “samen” musiceren. (o.a. Luisteren naar elkaar, aanpassen aan elkaar.)
Integratie van emotionele beleving, kennis en motoriek.
Expressie van de belevingswereld. Ook uitgaan van de leef- en belevingswereld van het kind.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om muziek te laten aansluiten bij lesthema’s in de klas, feesten en projecten op school; in het bijzonder in de onderbouw.
In de kerstperiode werkt de de leerkracht van groep 5 / 6 aan een mooie kerstmusical waarin alle klassen een rol hebben.
Tegen het einde van het schooljaar werkt de leerkracht van groep 7 / 8 met de kinderen aan een spetterende uitvoering voor de eindmusical.

Iedere week krijgen alle kinderen muziek:
Groep 1 / 2 - 30 minuten.
Groep 3 / 4 – 30 minuten.
Groep 5 / 6 – 45 minuten.
Groep 7 / 8 – 45 minuten.