Over onze school 


De Overhael is een kleine basisschool met ruim 80 leerlingen.  De school heeft 4 groepen, waarin we werken met combinatieklassen. In de onderbouw groep 1-2, middenbouw de groepen 3-4  en 5-6 en bovenbouw groep 7-8.  Aan de school zijn 8 leerkrachten verbonden. De school is gelegen aan de Ringvaart van de Schermer (gemeente Alkmaar) in het rustieke dorpje Driehuizen. De omgeving is landelijk en zowel inspirerend als rustgevend te noemen. Dit karakter vindt u terug in de schoolsfeer. De school is modern ingericht en beschikt naast het knusse schoolplein over een gymnastiek accomodatie in de kerk en een speelveld met speeltuin op het "Klavertjesveld " gelegen op 100 m van de school.


Geschiedenis van de school

De school ligt in het hart van het dorp Driehuizen dat is gesticht in het jaar 1564 aan de rand van de Eilandspolder en de ingepolderde Schermeer in de plattelandsgemeente Schermer met ongeveer 5000 inwoners. In het jaar 1658 kreeg het dorp officieel toestemming om een school te bouwen. Tussen 1564 en 1867 is de school op verschillende plaatsen in het dorp gehuisvest. Eind 1867 wordt er een nieuwe school gebouwd op de huidige plaats.

In 1912 wordt de bestaande school vanwege gebreken gesloopt en een tiental meters naar achteren opnieuw gebouwd. In 1975 wordt de school wederom grondig verbouwd en vernieuwd.

Met de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 moet de school voor het eerst kleuters opnemen. Dit betekent dat het lokaal voor groep 1-2-3 uitgebreid wordt met een aantal m2. Deze situatie duurt voort tot het jaar 2001. De school groeit en voldoet niet meer aan de geldende eisen van de tijd. Eind 2002 wordt een aanvang gemaakt met de renovatie van de school en wordt een derde lokaal aan de achterkant aangebouwd. Op vrijdag 16 mei 2003 wordt de nieuwe school officieel geopend. Al gauw blijkt ook een vierde lokaal noodzakelijk om het groeiend leerlingaantal een passende plaats te kunnen bieden. In oktober 2014 wordt het bovenlokaal in gebruik genomen. Het resultaat is een schitterende, modern goed uitgeruste school die voldoet aan de eisen van de tijd in een bloeiend dorp.


Het Dorp

De school bevindt zich in de kern van het dorp, waarvan het inwonertal omstreeks 100 is.
Hoewel het dorp rond de eeuwwisseling voornamelijk bestond uit boeren en arbeiders is de samenstelling in de zestiger- en zeventiger jaren sterk veranderd.
Vanuit de omliggende grote steden hebben veel mensen vanuit de stad hun intrek in het dorp genomen. Veelal mensen die bewust voor het wonen in een dorp hebben gekozen en van daaruit ook een grote bijdrage leveren aan een hecht dorps- en verenigingsleven.


Samenleving

De school speelt een belangrijke rol in het dorp Driehuizen. De school maakt deel uit van de leefgemeenschap Driehuizen en omgeving en is als zodanig in samenwerking met de Driehuizer Gemeenschap middelpunt van activiteiten die in het dorp georganiseerd worden.
Wij zijn een "open" school. Open voor alles op levensbeschouwelijk- en maatschappelijk gebied. Wij gaan niet uit van een bepaalde levensbeschouwing.
Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij daarbuiten, in aanraking met een verscheidenheid aan opvattingen en denkbeelden.
De school legt de nadruk op de vormende waarde hiervan.
De dagelijkse gang van zaken en de manier van werken op school worden geregeld door het schoolteam, in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de ouderraad.