De visie van de school


Op De Overhael vinden kinderen een warme, veilige omgeving. Zij merken meteen bij binnenkomst dat ze worden gezien, door álle leerkrachten. Als team helpen wij kinderen vanuit onvoorwaardelijke liefde verder, ieder in z’n eigen ontwikkeling.

Kinderen mogen op onze school zichzelf zijn. Ze ontdekken wat ze kunnen en wat ze verder willen ontwikkelen. Hier wordt veel geleerd, maar er is ook ruimte voor vieringen en gekkigheid. We zijn flexibel; er kan veel. Omdat wij duidelijke regels hebben, is De Overhael ook een rustige school.

We zijn kleinschalig en tegelijkertijd open naar de buitenwereld. Excursies en projecten geven kinderen een bredere blik. Bij projecten werken alle klassen aan hetzelfde thema. Het onderzoekend en spelend leren krijgt ook op andere momenten een steeds grotere plek binnen de school. We bieden dan vakken in samenhang aan. Kinderen spelen en werken samen en leren zo ook van elkaar.

Gaandeweg leren zij zelfstandig werken en gaan ze een eigen dagplanning maken. Tijdens het wekelijkse uur talentontwikkeling, waarbij we bijvoorbeeld andere talen, creatieve en technische vakken aanbieden, ontplooien kinderen hun talenten.

Als team zijn wij zelf ook nieuwsgierig. Wij blijven ons ontwikkelen en spelen graag in op verrassende vragen van kinderen. We hechten eraan om goed met ouders in verbinding te blijven, zodat we samen met hen hun kinderen kunnen laten bloeien. 

Met elkaar maken wij De Overhael: een kleine school met grote ambities.