Tussen Schoolse Opvang / OverblijfGroep 1 t/m 4
De kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen onder toezicht overblijven van 11.30-13.00 uur. Om 12.00 uur wordt er door de groep gezamenlijk gegeten o.l.v. een overblijfkracht.
Overblijfkosten € 2,00 per keer.

Groep 5 t/m 8
De kindere
n uit groep 5 t/m 8 kunnen overblijven van 12.15 - 13.00 uur. Zij eten gezamenlijk om 12.15 uur o.l.v. een overblijfkracht. De kinderen van de groep krijgen tijdens het overblijven thee. Overblijfkosten € 1,15 per keer.

De school voert een anti-snoep beleid ook tijdens het overblijven. Zodra alle kinderen klaar zijn, gaan zij gezamenlijk naar buiten. 

Bij slecht weer mogen de kinderen in de klas overblijven en lezen en spelletjes doen. Bij goed weer wordt er van ±12.30-13.15 uur buiten gespeeld op het schoolplein of op het 'Klavertjesveld'. Indien uw kind afwezig is dient u dit via onderstaand e-mail adres te melden.

Kinderen die tussen de middag naar huis gaan kunnen pas vanaf 13.00 uur op het schoolplein terecht in verband met het toezicht houden op de overblijfkinderen.

Het overblijfgeld moet worden voldaan bij de coördinator van de TSO.


Inlichtingen te verkrijgen via tsodeoverhael@gmail.com of bij de coördinator van de TSO