Vakleerkracht Muziek


Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan muziek, want dan is de muzikale beleving het grootst. Tijdens de muzieklessen staat het zingen centraal. Zingen houdt de stem soepel en het is het instrument dat iedereen bij zich heeft. Naast zingen is er ook aandacht voor het bespelen van instrumenten en materialen of bodysound, luisteren naar muziek, improviseren op muziek, bewegen op muziek en muzieknotatie. Er wordt geprobeerd ieders talent en interesse zoveel mogelijk aan te spreken. Er wordt geleerd respect te hebben voor elkaars talent. Kinderen kunnen zelf ook muziek inbrengen.
 
Muzikale vorming levert een belangrijke bijdrage aan:
De sociale vorming, door het “samen” musiceren. (o.a. Luisteren naar elkaar, aanpassen aan elkaar.)
Integratie van emotionele beleving, kennis en motoriek.
Expressie van de belevingswereld. Ook uitgaan van de leef- en belevingswereld van het kind.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om muziek te laten aansluiten bij lesthema’s in de klas , feesten en projecten op school; in het bijzonder in de onderbouw.
In de kerstperiode werkt de muziekleerkracht nauw samen met de leerkracht van groep 5 / 6 om tot een mooie kerstmusical uitvoering te komen.
Tegen het einde van het schooljaar werkt zij samen met de leerkracht van groep 7 / 8 om tot een spetterende uitvoering van de eindmusical te komen.

Er wordt geen muziekmethode gebruikt, omdat we willen kunnen inspelen op de steeds maar weer veranderende muziekstijlen.
Er is een progressieve leerlijn op het gebied van muzikale vaardigheden en kennis. Denk o.a. aan het uitvoeren en lezen van ritme, liedrepertoire uitvoeren en improviseren. Er wordt gewerkt van:
Concreet naar abstracte opdrachten.
Makkelijk naar moeilijke opdrachten.
Van korte naar lange opdrachten.
Van invuloefeningen naar vrije opdrachten.
En het toepassen van de verworven kennis.

De computer wordt gebruikt bij het ontwikkelen van lesmateriaal door de leerkracht of de kinderen en zeer zelden tijdens de les. Het digibord wordt gebruikt om onderwerpen levendiger te maken.
Het accent ligt hier niet, want we hechten heel veel waarde aan het samen muziek maken.

Iedere week krijgen alle kinderen muziek:
Groep 1 / 2 - 30 minuten.
Groep 3 / 4 – 30 minuten.
Groep 5 / 6 – 45 minuten.
Groep 7 / 8 – 45 minuten.