Engels in alle groepen


De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Op het werk, in het vervolgonderwijs, overal. OBS De Overhael geeft in alle groepen Engels als vak, maar ook tijdens allerlei activiteiten. Wij zijn aangemeld bij Early Bird, een gerenommeerde instelling die ons hierbij begeleidt. Ook ontvangen wij hiervoor subsidie van het Europees Platform. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de kinderen van OBS De Overhael iets waardevols kunnen meegeven waar zij een leven lang plezier aan zullen beleven en veel voordeel bij zullen hebben.
In het basisonderwijs is Engels een verplicht vak voor leerlingen in de bovenbouw. Wij hebben besloten om in alle groepen Engels aan te bieden. Dat betekent dat tenminste 60 minuten per week aan Engels wordt besteed en aan de bovenbouwgroepen 90 minuten. De komende jaren breiden we dit uit naar 120 minuten per week.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroeg beginnen met Engels positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het leren van andere talen.


We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen. In de onderbouw wordt geen Engels les gegeven, maar gaat een deel van het gewone programma in het Engels. Zo wordt rekening gehouden met de speelse manier waarop jonge kinderen taal verwerven. Daarnaast spelen we in op de belevingswereld van jonge kinderen door te werken met herkenbare thema’s zoals eten en drinken, tijd, kleding en de seizoenen.Veel Engelstalige activiteiten worden geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Lezen, rekenen, liedjes, verhaaltjes, voorlezen of een instructie les bij de gymles kunnen in het Engels. In de bovenbouwgroepen wordt daarnaast ook lesgegeven met een Engelse lesmethode.