groep 1/2
Ria Nicolai, Marieke Verbij


Start kinderboekenweek
Woensdag starten we met de kinderboeken week "En toen..." alle kinderen mogen verkleed op school komen. Als ridder, jonkvrouw, dino, onderzoeker, holbewoner, piraat, Romein, enz.